Inzet smartphone Hago Next drijft revolutie in schoonmaakmarkt

Als schoonmaakbedrijf hou je niet zomaar het hoofd boven water. Toenemende concurrentie en bezuinigende opdrachtgevers maken het bijna onmogelijk om een kwalitatief hoogstaande en unieke dienst aan te bieden. Bovendien is het lastig om goed personeel vast te houden.

De afdeling innovatie van schoonmaakbedrijf Vebego vroeg daarom aan Somehow of dit internationale familiebedrijf met bijna 50 duizend werknemers niet via mobiele innovatie de concurrentie te slim af kon zijn. En wat bleek: dat kon!

Inzicht
Om inzichtelijk te krijgen wat de kansen en problemen zijn die het schoonmaken met zich meebrengt, ging Somehow met schoonmakers op stap om hun werk in kaart te brengen. Hoe verloopt het proces, welke problemen doen zich voor, en hoe kunnen die opgelost worden? En zijn er kansen om het werk slimmer aan te pakken?

Schoonmaakproces
Vervolgens ontwikkelde Somehow samen met Vebego een fundamenteel nieuwe manier om het schoonmaakproces te organiseren. Een centrale rol hierin speelt een speciaal ontwikkelde mobiele applicatie voor de schoonmakers.

Deze digitale omgeving registreert alle werkzaamheden, wijzigingen en materialen. Hiermee wordt het proces volledig transparant én komt er een einde aan alle administratieve papieren rompslomp.

Autonomie
De voordelen bleken legio. Schoonmakers krijgen bijvoorbeeld meer plezier in hun werk doordat ze autonomer aan de slag kunnen. Ook zorgt de app voor meer sociale cohesie via aandacht voor verjaardagen, jubilea en virtuele prijzen voor goed werk. Voor opdrachtgevers is het grote voordeel dat het schoonmaakproces geen black box meer is, maar een transparant proces waarin elk gefactureerde uur te herleiden valt.

Resultaat
De mobiele dienst @lly is één van de peilers onder een nieuwe propositie die tot uiting kwam in een nieuw schoonmaakbedrijf: Hago Next. Inmiddels werken daar ruim 150 schoonmakers die samen grote kantoren van UPC, MVO Nederland, Coca-Cola, D.E. Master Blenders, Achmea en T-mobile schoonmaken. En er waren ook andere successen. Zo ontving Hago Next vanwege zijn innovatieve karakter aandacht in landelijke media en nominaties voor diverse innovatieprijzen.

Partners
Somehow startte het project en stuurde het aan. Voor de back-endtechnologie en dashboards werd samengewerkt met internetbureau Freshheads en voor de app met mobiele developer Moop.

           

Wilbert Baan can tell you a lot more about this project

Call or e-mail Wilbert to get more information about this project. Phone number +31 (0) 646238953 or send an e-mail.