IJsselland ziekenhuis verkleint risico’s tijdens operaties

In Nederland blijft bij 1 op de 7.000 patiënten iets in het lichaam achter na een operatie. Het achterblijven van materiaal bij een operatie is een wereldwijd probleem, en ook al is het een kleine kans. niemand wil het meemaken. Een operatie kan uren duren, in de ruimte kunnen honderden instrumenten aanwezig zijn en tientallen disposables in gebruik.

“Patiëntveiligheid verhogen”
Francis van Neutegem, hoofd van de operatiekamer in het IJsselland Ziekenhuis, zoekt manieren om het risico nog verder te verkleinen de zorg nog veiliger en beter te maken. Ze schakelde Somehow in om met “een creatieve, verfrissende blik en door goed observeren, heilige huisjes ter discussie te stellen”. Haar belangrijkste motivatie; “patiënt veiligheid verhogen”.

De vinger op de zere plek leggen
Het IJsselland Ziekenhuis was op zoek naar opties om de risico’s te verlagen. De explore-fase, de eerste stap in de Somehow-aanpak, is gericht op het volledig begrijpen van het probleem en samen met betrokkenen mogelijke oplossingsrichtingen bepalen. Een passende aanpak voor het vraagstuk van Van Neutegem.

Na het bepalen van de scope en alle stakeholders, startte de interviews met de betrokkenen, het bijwonen van operaties en desk research. Dit alles om de context zo goed mogelijk te begrijpen en te komen tot oplossingen die niet direct voor de hand liggen.

Cruciaal was het definieren van diverse oplossingsgebieden voor het probleem. Per gebied werden meerdere strategieën gemaakt om het risico te verkleinen. Concepten werden vervolgens geplot op haalbaarheid en veiligheid.

Gezamenlijk met de operatie-assistentes, verantwoordelijk voor dit onderdeel op de OK, werd een plan van aanpak gemaakt en zijn de eerste ideëen opgepakt om als pilot te starten of verder uit te werken.

           

Marco van Heerde can tell you a lot more about this project

Call or e-mail Marco to get more information about this project. Phone number +31 (0) 61420285 or send an e-mail.