Zorginstituut Nederland maakt kwaliteitsdata behandelingen openbaar

Zorginstituut Nederland vroeg Somehow om gedurende een service design traject een externe review te doen op het ontwikkelde concept en design voor één van de grootste digitale vraagstukken rondom de kwaliteit van zorg.

Inzicht
Het samenstellen van kwaliteitsstandaarden tussen zorgverleners en verzekeraars, én het ontsluiten van data afkomstig van behandelaars, organisaties en instellingen. Deze enorme hoeveelheid data moet leiden tot meer inzicht in de kwaliteit van geleverde zorg en consumenten beter informeren.

Kwaliteitsinstituut
Het Kwaliteitsinstituut
heeft als doel de kwaliteit van de in Nederland geleverde zorg te helpen verbeteren. Uitgangspunt is dat patiënten, zorgverleners en verzekeraars het beste weten wat goede zorg is en daarover afspraken moeten maken in de vorm van een kwaliteitsstandaard. Als deze partijen er om wat voor reden dan ook niet uitkomen, kan het Kwaliteitsinstituut helpen.

Foto: Phalinn Ooi

           

Wilbert Baan can tell you a lot more about this project

Call or e-mail Wilbert to get more information about this project. Phone number +31 (0) 646238953 or send an e-mail.